POS PEMBINAAN TERPADU

Nama Lembaga: POS PEMBINAAN TERPADU
Singkatan: POSBINDU
Dasar Hukum / SK Pembentukan:
Alamat Kantor:
Profil POSBINDU

Visi & Misi POSBINDU

Tugas Pokok & Fungsi POSBINDU

Kepengurusan POSBINDU

Nama Jabatan Pendidikan
Nama Anggota KETUA Tingkat Pendidikan Terakhir

 

PEMBENTUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU

PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM)

DESA SANJAI KECAMATAN SINJAI TIMUR

 

          

  1. POSYANDU DUSUN BISOKENG                 : RAMLIAH

 

  1. POSYANDU DUSUN KAHU-KAHU              : FAJRIATI NINGSIH

 

  1. POSYANDU DUSUN TAKKALALA               : DINA ARIANA

 

  1. POSYANDU DUSUN JAHUNG-JAHUNG     : HASNAH

 

  1. POSYANDU DUSUN DUMME                     : SUMARTI